Voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van de Birth Textile-website (de "Site") en de diensten (samen met de Site, de "Service") die u ter beschikking worden gesteld door The Birth Poster AB, een vennootschap opgericht naar het recht van Denemarken. De Dienst biedt op maat gemaakte afdrukken, met name posters (de "Producten"), rechtstreeks aan klanten ("Klanten").
Uw gebruik van de Service is onderworpen aan uw (de "Gebruiker") acceptatie van deze Voorwaarden zonder wijziging, evenals alle andere operationele regels, beleidslijnen en procedures die van tijd tot tijd door Birth Textile op de Site kunnen worden gepubliceerd.
Het is belangrijk dat u deze Voorwaarden zorgvuldig leest en begrijpt voordat u de Site of de Dienst gebruikt. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u de Site of de Dienst niet te gebruiken.

1. Klanten
1.1 De klant verklaart hierbij aan Birth Poster dat, als u een individu bent (dwz geen bedrijf), u ten minste 18 jaar oud bent. Bovendien verklaart u dat u bevoegd bent om de Service te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en erkent u dat u de volledige verantwoordelijkheid draagt ​​voor uw selectie en gebruik van de Service. Houd er rekening mee dat deze Overeenkomst nietig wordt geacht in rechtsgebieden waar het bij wet verboden is, en als zodanig wordt uw recht op toegang tot de Service in dergelijke rechtsgebieden ingetrokken.

2. Verantwoordelijkheid van siteklanten en bezoekers

2.1 Birth Textile behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot vergoedingen, kosten en voorwaarden, op elk moment te wijzigen. Als gebruiker van de service is het uw verantwoordelijkheid om dergelijke wijzigingen te bekijken en ermee vertrouwd te raken. Als u de Service blijft gebruiken na kennisgeving van dergelijke wijzigingen, betekent dit dat u akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden.

3. Persoonsgegevens
3.1 In geval van schending van de artikelen van deze Overeenkomst of andere regels, is het Gebruikers verboden de Site te gebruiken.

3.2 Houd er rekening mee dat we ons het recht voorbehouden om, zonder andere rechtsmiddelen te beperken, onze Service te beperken, op te schorten of te beëindigen, de toegang tot onze Site te verbieden, gehoste inhoud te vertragen of te verwijderen, en technische en juridische stappen te ondernemen om te voorkomen dat Gebruikers toegang krijgen tot de Site als we denken dat ze problemen veroorzaken, mogelijke wettelijke aansprakelijkheid veroorzaken of in strijd handelen met de letter of de geest van ons beleid.

4. Betalingen en vergoedingen
4.1 Bij het plaatsen van een bestelling van een Product worden de geldende tarieven aan de Gebruiker in rekening gebracht. Birth Textile behoudt zich het recht voor om de tarieven van tijd tot tijd, zoals tijdens uitverkoop of aanbiedingen, te wijzigen op basis van de productprijs.

4.2 Door een bestelling te plaatsen via de Site, bevestigt de Gebruiker dat hij wettelijk gerechtigd is om de aangeboden betaalmiddelen te gebruiken. In het geval van kaartbetalingen bevestigt de Gebruiker dat hij of de kaarthouder is of de uitdrukkelijke toestemming van de kaarthouder heeft om de kaart te gebruiken om de betaling uit te voeren.

4.3 Birth Textile behoudt zich het recht voor om om welke reden dan ook de verwerking van een transactie te weigeren of Service aan iemand te allen tijde naar eigen goeddunken te weigeren. Birth Textile is niet aansprakelijk jegens de Gebruiker of een derde partij als gevolg van het weigeren of opschorten van een transactie nadat de verwerking is begonnen.

4.4 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het betalen van alle vergoedingen, betalingen en toepasselijke belastingen in verband met de Site en Producten. Na ontvangst van een bestelling stuurt Birth Textile een e-mail om de details, beschrijving en prijs voor de bestelde Producten te bevestigen.

4.5 Betaling van de totale prijs plus levering dient volledig te zijn voldaan vóór verzending van de Producten.

5. Omzetbelasting & Douane
5.1 Als de klant zich buiten het grondgebied van de Europese Unie bevindt, is de klant verantwoordelijk voor het betalen van alle toepasselijke omzetbelasting binnen zijn respectievelijke rechtsgebied. Birth Textile is niet verantwoordelijk voor dergelijke omzetbelasting. In het geval dat de Klant zich binnen de Europese Unie bevindt, is omzetbelasting inbegrepen in de prijs van het Product.

5.2 Klanten buiten de Europese Unie kunnen onderworpen zijn aan het betalen van douanerechten binnen hun respectieve jurisdictie. Birth Textile kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke taken.

6. Verzending, retourneren en herroepingsrecht
6.1 Na het plaatsen van uw bestelling heeft u 4 uur de tijd om uw bestelling te wijzigen. Wijzigingen die na deze tijdslimiet worden aangebracht, kunnen niet worden gegarandeerd.

6.2 Birth Textile zal verzoeken om vervanging of terugbetaling binnen 5-7 dagen na het plaatsen van de bestelling beoordelen. Als een Product ontbreekt, beschadigd is of onderhevig is aan een drukfout, zal Birth Textile het vervangen door een nieuw Product. Restitutieverzoeken worden binnen 5-7 werkdagen verwerkt. Het is belangrijk op te merken dat Birth Textile niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor situaties waarin de Klant onjuiste informatie heeft verstrekt, zoals een onjuiste naam of adres.

6.3 Aangezien onze producten op maat worden gemaakt, is er geen herroepingsrecht voor het product nadat de bestelling is geplaatst.

7. Beschrijving van producten
7.1 Elk van onze producten wordt beschreven op de specifieke ontwerppagina op onze site, en hoewel veel onderdelen standaard zijn, doen we er alles aan om elk ontwerp nauwkeurig weer te geven.

7.2 We ontwikkelen onze Producten voortdurend om u het beste ontwerp en de beste prestaties te bieden, en behouden ons daarom het recht voor om de specificaties, prijzen en verpakking van Producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Voordat u een bestelling plaatst, nodigen wij u uit om de productbeschrijving en het ontwerp zorgvuldig te bekijken.

7.3 We doen ons uiterste best om nauwkeurige afbeeldingen en beschrijvingen te geven, maar kunnen niet garanderen dat kleuren en details in website-afbeeldingen altijd een 100% nauwkeurige weergave zijn van het daadwerkelijke Product.

8. Aankoop van Producten
8.1 Wanneer u een bestelling plaatst op onze Site, doet u een aanbod om het Product van ons te kopen. We sturen u een orderbevestiging per e-mail om uw aanbod te accepteren en de details van uw aankoop te bevestigen. Als we uw bestelling niet kunnen accepteren, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we u geen kosten in rekening brengen voor het Product.

8.2 Birth Textile kan niet aansprakelijk worden gesteld voor bijzondere verliezen als gevolg van specifieke omstandigheden van de Gebruiker en/of Klant, indirecte of gevolgschade, of verspilde uitgaven die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van onze Site of de aankoop van onze Producten.

8.3 Bestellingen kunnen alleen via onze Site worden geplaatst en ontvangen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat hij de Producten kan ontvangen en dat zijn leveringsinformatie, waaronder adres, postcode/postcode, telefoonnummer en e-mailadres, juist en actueel is.

8.4 De Klant dient tijdens het afrekenproces alle gevraagde informatie nauwkeurig en nauwkeurig te verstrekken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gemiste leveringen als gevolg van onjuiste afleveradressen of contactgegevens. Als u het afleveradres wilt wijzigen, laat het ons dan binnen 4 uur na het plaatsen van de bestelling weten.

9. Levering
9.2 Levering vindt plaats op het adres dat door de Klant is opgegeven op het ingevulde bestelformulier. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat het afleveradres correct en accuraat is.

9.3 Bezorgkosten en geschatte levertijden worden vermeld tijdens het afrekenen. De geschatte levertijd wordt berekend vanaf het moment dat de bestelling is bevestigd en is afhankelijk van de bezorglocatie.

9.4 Indien een Product niet binnen de geschatte levertijd wordt geleverd, dient de Klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de klantenservice van Birth Textile.

9.5 Het risico van verlies of beschadiging van de Producten gaat bij levering over op de Klant.

9.6 Als de Klant niet beschikbaar is om de levering in ontvangst te nemen, kan de koerier proberen het Product bij een buurman of op een veilige locatie achter te laten. Als de bezorging niet lukt, zal de koerier proberen het Product op de volgende werkdag af te leveren. Indien de bezorging drie opeenvolgende werkdagen niet lukt, worden de Producten geretourneerd aan Birth Textile. De Klant is dan verantwoordelijk voor het betalen van eventuele verdere afleverpogingen.

10. Persoonsgegevens en cookies
10.1 Door akkoord te gaan met deze Overeenkomst stemt de Klant in met het gebruik van cookies op onze Site. Bovendien erkent en aanvaardt de klant dat we zijn relevante persoonlijke gegevens zullen verzamelen en verwerken om zijn bestelling uit te voeren en het product te leveren. We doen er alles aan om de privacy van onze klanten te beschermen en zullen alle persoonlijke gegevens behandelen in overeenstemming met ons privacybeleid.

11. Vrijwaring
11.1 U stemt ermee in om Birth Textile (en haar functionarissen, directeuren, agenten, dochterondernemingen, joint ventures en werknemers) schadeloos te stellen, te verdedigen en vrij te houden van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortkomend uit uw schending van deze Overeenkomst of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

13. Recht en jurisdictie
13.1 In geval van een geschil tussen u en Birth Textile, raden wij u aan rechtstreeks contact met ons op te nemen om te proberen het probleem op te lossen. We zijn bereid om redelijke verzoeken voor alternatieve methoden voor geschillenbeslechting, zoals bemiddeling of arbitrage, in overweging te nemen.

13.2 Alle contracten voor de aankoop van Producten via onze Site en alle geschillen of claims die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, inclusief niet-contractuele geschillen of claims, moeten worden beslecht door een rechtbank in Denemarken.

13.3 Alle geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst of de totstandkoming ervan, inclusief niet-contractuele geschillen of claims, vallen onder de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Denemarken.

14. Algemeen
14.1 Deze Overeenkomst creëert geen agentschap, partnerschap, joint venture, werknemer-werkgever of franchisegever-franchisenemerrelatie tussen u en Birth Textile.

14.2 U bevestigt dat u alle benodigde vergunningen hebt verkregen om ons de persoonsgegevens van de Klant te verstrekken die nodig zijn om aan deze Overeenkomst te voldoen.

14.3 Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt deze verwijderd en blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Birth Textile kan deze Overeenkomst naar eigen goeddunken toewijzen na kennisgeving aan u.
De titels van de secties zijn alleen voor referentiedoeleinden en beperken de reikwijdte of reikwijdte van enige bepaling niet. Het nalaten van Birth Textile om op te treden met betrekking tot enige schending van deze Overeenkomst door u of anderen, doet geen afstand van ons recht om op te treden met betrekking tot latere of soortgelijke schendingen. Birth Textile garandeert niet dat zij actie zal ondernemen tegen alle inbreuken op deze Overeenkomst.