Fortrolighedspolitik

Dataansvarlig
Vi er dataansvarlig for behandlingen af ​​personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du kan finde vores kontaktoplysninger nedenfor.

C&C Hive
Lyshøjgårdsvej 101, 2500 Valby
Danmark

moms nr.: 36668172

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af ​​dine personoplysninger, kan du kontakte os via shop@birthtextile.com .

Behandlingsaktiviteter
Hjemmesidebesøg
Når du besøger vores hjemmeside, bruger vi cookies til at få hjemmesiden til at fungere, hvilket du kan læse mere om i vores cookiepolitik. Kommunikation med potentielle kunder
Når du har spørgsmål om vores side eller ønsker at lære mere om vores tjenester, kan du kontakte os via shop@birthtextile.com.


Via denne kanal vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig, for eksempel for at besvare spørgsmål om vores tjenester.
Vi behandler kun de oplysninger, du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi behandler typisk følgende almindelige oplysninger: navn, e-mail, telefonnummer.

Vores juridiske grundlag for at behandle disse personoplysninger er artikel 6(1)(f) i den generelle databeskyttelsesforordning.

Vi sletter vores kommunikation med dig, når det er klart, om du ønsker vores tjenester eller ej.
Hvis der er et særligt behov for at opbevare dine personoplysninger i en længere periode, kan det være tilfældet.

Kunder
Vi skal kommunikere med vores kunder for at sikre, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsoplysninger og lignende.

Retsgrundlaget for behandling af disse personoplysninger er artikel 6, stk. 1, litra b), i den generelle databeskyttelsesforordning.

Når tjenesten er leveret, og eventuelle udestående problemer er løst, sletter vi de personlige oplysninger.

Nyhedsbrev
Vi har et nyhedsbrev, som du frivilligt kan tilmelde dig, og du kan altid afmelde det.

Formålet med nyhedsbrevet er at sende de registrerede e-mails med nye oplysninger fra virksomheden, som kan omfatte nyt indhold på hjemmesiden, annoncering af vores tjenester.

Vi sender dig kun e-mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Dette kræver i første omgang, at du oplyser din mailadresse, som vi efterfølgende sender en mail til, så du kan bekræfte tilmeldingen. På den måde sikrer vi, at du faktisk selv har tilmeldt dig nyhedsbrevet, dvs. givet aktivt samtykke.

Vores juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger (dvs. e-mailadresse) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være artikel 6(1)(a) i den generelle databeskyttelsesforordning.

Vi behandler dine personoplysninger, så længe du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Når du afmelder dig nyhedsbrevet, stopper vi også med at sende det til dig. Hvis vi ikke har sendt dig et nyhedsbrev inden for 1 år, udløber dit samtykke som følge af vores inaktivitet.

Ved afmelding af nyhedsbrevet beholder vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter det sidst blev brugt på grund af forældelsesfrister i henhold til spamguidens afsnit 11.3.

Regnskab
Vi skal opbevare alle regnskabsbilag i henhold til bogføringsloven. Det betyder, at vi opbevarer fakturaer og lignende dokumenter til regnskabsmæssige formål. Dette kan omfatte almindelige personlige oplysninger såsom navn, adresse og servicebeskrivelse.

Vores retsgrundlag for behandling af personoplysninger til regnskabsmæssige formål er artikel 6, stk. 1, litra c), i den generelle databeskyttelsesforordning.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter indeværende regnskabsår er afsluttet.

Databehandlere

De færreste kan gøre alt på egen hånd, og det samme gælder for os. Derfor har vi samarbejdspartnere, samt bruger leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.
Eksterne leverandører kan for eksempel levere systemer til at organisere vores arbejde, tjenester, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

Klaviyo - E-mail marketing
Google - Analyse og markedsføring
Meta - Marketing
Stripe - Modtag betalinger D
Dinero - Bogholderi
Shopify - Webshop system

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles korrekt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi indgår derfor aftaler med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at øge sikkerheden af ​​dine personoplysninger.

Videregivelse af personlige oplysninger
Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjeparter.

Profilering og automatiserede beslutninger
Vi udfører ikke profilering eller automatiseret beslutningstagning.

Tredjelandsoverførsler
Som udgangspunkt bruger vi databehandlere i EU/EØS eller dem, der opbevarer data i EU/EØS.

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan databehandlere uden for EU/EØS anvendes, hvis de kan give dine personoplysninger tilstrækkelig beskyttelse.

Behandlingssikkerhed
Vi holder behandlingen af ​​personoplysninger sikker ved at implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Vi har foretaget risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger og har efterfølgende implementeret passende tekniske og organisatoriske tiltag for at øge behandlingssikkerheden.

En af vores vigtigste tiltag er at holde vores medarbejdere opdateret på GDPR gennem løbende bevidsthedstræning, GDPR-kurser samt gennemgang af vores GDPR-procedurer med medarbejderne.

De registreredes rettigheder
I henhold til databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret til adgang til oplysninger (ret til adgang)
Du har ret til at få adgang til de oplysninger, vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til at slette dine data
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandlingen
I visse tilfælde har du ret til at få begrænset behandlingen af ​​dine personoplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi i fremtiden kun behandle oplysningerne - undtagen til opbevaring - med dit samtykke eller med det formål at etablere, gøre gældende eller forsvare retskrav eller for at beskytte en person eller vigtige offentlige interesser .

Ret til at gøre indsigelse
I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til dataportabilitet
I visse tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at få disse personoplysninger overført fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke
Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

For mere info om hvordan du håndterer og sletter cookies kan du læse her

http://minecookies.org/cookiehandtering/